Kdo je Charlie?

Zapsaný spolek Charlie nabízí studentkám a studentům a akademickým pracovnicím a pracovníkům Univerzity Karlovy a jiných vysokých škol, stejně jako jejich přátelům a příznivcům, platformu pro seberealizaci, setkávání, zábavu a řešení společných problémů.
Zaměřuje se především na gay, lesbické, bisexuální, asexuální a transgender jedince a jejich právo nebýt diskriminován na základě citové a sexuální orientace/identifikace.
Posláním sdružení Charlie je zkvalitňování života nejen této skupiny, ale celé akademické obce a společnosti, prostřednictvím vzájemného respektu a přijmutím rozmanitosti.

Cílem sdružení Charlie je poskytnutí důstojného zázemí pro minoritu, díky kterému bude moci spolupracovat s majoritou a nebude se před ní uzavírat a vyčleňovat. Proto je členství ve spolku otevřené pro heterosexuály, sympatizanty, absolventy a další zájemce, kteří vnímají problém nerovných příležitostí jako společensky závažný jev.

Spolek tvoří několik desítek členů, kteří se starají o rozmanité aktivity vedené v souladu s jeho posláním. Nejdůležitější projekty směřují ke studujícím, jejichž pocit sounáležitosti s okolím, bezpečnosti a sebevědomí je hlavním zájmem spolku.

Zároveň sdružení dbá na pozitivní prezentaci Univerzity Karlovy jako akademické instituce, jež si je vědoma diverzity a z ní vyplývajících výhod, ale i potenciálních konfliktů. Jejich prevencí se spolek Charlie systematicky zabývá. V programu sdružení jsou proto přednášky, diskuze, filmové projekce, výstavy, pikniky, výlety, soutěže a další kulturní a společenské akce.

Navazujeme také spolupráci s podobnými organizacemi při zahraničních univerzitách a v rámci České republiky. Důležitá jsou i pravidelná úterní setkání sloužící k socializaci a vytváření nových přátel, která jsou určena pro stávající členy i pro nově příchozí zájemce.